sprzątanie po zgonach, czyszczenie po zgonach, dezynfekcja po zmarłych, dezynfekcja mieszkania po zgonie, dezynfekcja po zgonie, dezynfekcja Toruń, dezynsekcja Toruń, deratyzacja Toruń, dezynfekcja Bydgoszcz, dezynsekcja Bydgoszcz, deratyzacja Bydgoszcz

Firma TORUX

Naszą specjalnością są usługi „DDD” tj. dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja oraz higiena sanitarna. Nasza firma ukierunkowana jest na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami jak również osobami prywatnymi. Ciągle zmierzamy do doskonałości poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, czynnie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych.

Z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia w higienie sanitarnej i ochronie przed szkodnikami, pragniemy zaoferować kompleksową obsługę spójną z wymaganiami systemów GMP, GHP i HACCP.
Pamiętajmy iż obowiązujące rozporządzenie nr 852/2004/WE dotyczące higieny środków i produktów spożywczych nakłada na przedsiębiorców zajmujących się produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją i dostarczaniem żywności - stosowanie zasad systemu HACCP.

System HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli bazujący na :
GMP Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania oraz :
GHP Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna

Powyższe systemy wprowadzone i przestrzegane w przedsiębiorstwach i zakładach pracy świadczą o najwyższej jakości oferowanych produktów spożywczych, i są konsekwencją stałego monitoringu przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia wymagań zdrowotnych, oraz ograniczeniu ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

Należy pamiętać iż utrata dobrego imienia marki oraz prestiżu firmy, odbija się ogólnymi stratami finansowymi będącymi niewspółmiernie wysokimi do minimalnych nakładów ponoszonych na właściwą ochronę przed szkodnikami - którą jesteśmy w stanie zaoferować.

W przypadku stałej ochrony przed szkodnikami, prowadzonej przez nas w wielu obiektach, kierujemy się zasadami opartymi na IPM - Integrated Pest Management - Zintegrowane Metody Ochrony przed Szkodnikami.

IPM to najefektywniejszy program ochrony przed szkodnikami, pozwalający w porę zapobiegać ich występowaniu, łączący w sobie zaplanowany proces ustalany poprzez :
- dokładną inspekcję,
- lokalizację i identyfikację zagrożenia,
- wprowadzenie zabiegów higienicznych,
- niedopuszczenie do niekontrolowanego wtargnięcia szkodników do strefy chronionej poprzez opracowanie "szkodnikoszczelności",
a w ostateczności - likwidację zagrożenia odpowiednimi metodami zwalczania.

Szybki kontakt

sprzątanie po zgonach, czyszczenie po zgonach, dezynfekcja po zmarłych, dezynfekcja mieszkania po zgonie, dezynfekcja po zgonie, dezynfekcja Toruń, dezynsekcja Toruń, deratyzacja Toruń, dezynfekcja Bydgoszcz, dezynsekcja Bydgoszcz, deratyzacja Bydgoszcz

tel. 601 478 856
email: biuro.torux@gmail.com